E/F Rosagården 8 - 10


Godt at vide

Information

 

Cykler og barnevogne:

I hver af de 3 blokke er der cykelkældre, hvor cykler og barnevogne kan opbevares. Der ryddes op i disse rum 1 gang årligt, hvor beboerne bliver bedt om at sætte et mærkat på deres cykler eller barnevogne.

 

Affald, papir, flasker og batteri:

Der er en container stående på parkeringspladsen, som kan bruges til storskrald i rimelige mængder. Derudover er der to affaldsskure til husholdningsaffald, papir og batterier. Glascontainer findes ved affaldsskuret ud for Vognmandsmarken 2-4.

 

TV-signaler:

Foreningen har kabel-tv fra Waoo og fibernet fra Fibia. Alle lejligheder er tilsluttet grundpakken i en kollektiv aftale. Udgiften til grundpakken opkræves af foreningen sammen med fællesudgifterne. Herudover kan den enkelte ejer selv indgå aftale med Waoo eller Fibia, hvis der ønskes udvidelser i pakkerne. Det er også muligt at tilslutte sig via YouSee via stik i væggen, dog skal der stadig betales til grundpakken hos Waoo via fællesudgifterne. YouSee afregnes særskilt hos udbyderen.

 

Carporte:

Carportene varetages af Storstrøm A/S. De kan kontaktes på e-mail mail@storstrom.dk.

 

Kælderrum:

Ejerforeningen disponerer over et mindre antal kælderrum, som kan lejes hvis det er ledigt.

 

Kældernøgler:

Kældernøgler kan bruges til adgang til kældre og container. Mister man nøglerne, kan de købes hos formand Anne Didder Jensen, Vognmandsmarken 10, 1. th., for et fastsat beløb. Beløbet opkræves via fællesudgifterne.